Οι “Ξεμπλιάκατοι” της ΜΥΗΣΙΣ στην παρέλαση (μεγάλη σειρά φωτογραφιών)

 

Ξεμπλιάκατος = Ο άνευ νευρομυικής συναρμογής, ο ατσούμπαλος