ΕλλάδαΚαστοριά

6 προσλήψεις αναπληρωτών σε ΚΕΔΔΥ για όλη την Ελλάδα – Οι 2 στην Καστοριά

«Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2016-2017»

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπέδευσης για απασχόληση σε ΚΕΔΔΥ (με πιστώσεις ΕΣΠΑ).

Ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας στις οικείες Περιφερειακές Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  είναι η Δευτέρα 16 και η Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017.

Ο πίνακας σε μορφή xls

 

 

Back to top button