Καστοριά

Δωρεά 288 βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς

 

Η Δημοτική βιβλιοθήκη της Καστοριάς έγινε αποδέκτης μια σημαντικής δωρεάς 288 βιβλίων από το

Κ.Ι.Κ.Π.Ε.Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου, μέσω της Aστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Future Library προχώρησε στη δωρεά των βιβλίων προς τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο προγράμματος ενίσχυσης δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών.

Πρόκειται για συλλογή καινούργιων βιβλίων, νέων εκδόσεων και αποδεδειγμένα αξιόλογων και ξεχωριστών από άποψη περιεχομένου και θεματολογίας. Μέσω της ενέργειας αυτή επιτυγχάνεται ο εμπλουτισμός της συλλογής βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστοριάς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη του κύριου στόχου της βιβλιοθήκης που δεν είναι άλλος από την πρόσβαση όλων στη γνώση και τη δημιουργία.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς έχει εντάξει ήδη τους νέους τίτλους στον υπάρχοντα κατάλογο, κι έτσι, ύστερα από δύο εβδομάδες έκθεσής τους στον χώρο της θα είναι διαθέσιμα προς το κοινό και τα μέλη της είτε για ανάγνωση είτε για δανεισμό.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος» ευχαριστεί θερμά το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε) για τη δωρεά των 288 βιβλίων. Ο εμπλουτισμός της συλλογής μας με βιβλία ξεχωριστά από άποψη θεματολογίας και ποιοτικού περιεχομένου συμβάλλει σημαντικά στην ποιοτική αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης μας.

 

 

Back to top button