ΚαστοριάΚοζάνη

Έρχονται τα διόδια στον Αλιάκµονα επί της κάθετου της Εγνατίας «Σιάτιστα – Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή»

Έρχεται ο νέος σταθμός διοδίων στον  Αλιάκµονα επί του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας οδού «Σιάτιστα – Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή». Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του Kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, προκηρύχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός κατασκευής του συγκεκριμένου σταθμού διοδίων.  Στο τεχνικό αντικείµενο του έργου περιλαµβάνονται οι απαιτούµενες εργασίες διαπλάτυνσης οδοστρώµατος, διαµόρφωσης χώρου, κατασκευής κτηρίου διοίκησης και οικίσκων εισπρακτόρων, στέγαστρο λωρίδων διέλευσης, νησίδες, η προµήθεια και εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισµού, η σήµανση – ασφάλιση στην περιοχή του σταθµού διοδίων και κάθε άλλη εργασία ώστε να καταστεί έτοιµος προς λειτουργία. Στο έργο περιλαµβάνονται εργασίες χωµατουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, φωτισµού σήµανσης – ασφάλειας οδού, οικοδοµικών, ύδρευσης, αποχέτευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.

H εκτιµώµενη αξία του έργου, χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται στο 1.572.580,65 €, ενώ η προθεσμία εκτέλεσης ανέρχεται στους 6 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Το άνοιγµα των προσφορών,  ορίστηκε για τις 21/03/2017.

kozan.gr

 

Back to top button