Καστοριά

Απαγόρευση κυνηγιού στην Καστοριά

 

Από τη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς γνωστοποιείται ότι υπογράφτηκε στις  19/01/17 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η  υπ΄αριθμ.151345/19-1-2017 απόφαση, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η υπ΄αριθμ. 143543/2140/2016 ρυθμιστική απόφαση θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017, (ΦΕΚ 2536Β΄) και  παρατείνεται η θήρα του αγριόχοιρου ( Sus scrofa), μέχρι την Τετάρτη 25-1-2017.

Όμως, λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας, παγετός, μείωση έκτασης ενδιαιτημάτων κ.λ.π) που επικρατούν στην Π.Ε Καστοριάς και επηρεάζουν τη δυνατότητα διαβίωσης των ειδών, ιδίως των θηρεύσιμων, απαγορεύεται το κυνήγι παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητας μας (που περικλείετε στα όρια της Π.Ε Καστοριάς) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής 2016-2017 και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 156968/1-11-2016 (ΑΔΑ:ΩΕΠΜΟΡ1Γ-ΝΗΣ,ΦΕΚ 3441/Β΄/25-106016) Απόφαση  Γ.Γ.Α.Δ.Η-Δ.Μ με θέμα» Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων στα όρια της Π.Ε Καστοριάς».

 

 

Back to top button