Καστοριά

Ωράριο εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις

 

 
Γράφει ο Μπάτζιος Φώτιος, Μέλος της Δ.Ε της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Με τους Ν.1157/1981 και Ν. 3979/2011 καθορίστηκε όπως οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του Στρατιωτικού προσωπικού ανέρχονται στις σαράντα (40) χωρίς την πρόβλεψη για εκτέλεση υπερωριακής απασχόλησης και ως εκ τούτου και καταβολής χρηματικής αποζημίωσης υπερωριών. Με τον Σ.Κ. 20-2/1980/ΓΕΣ/ΔΟΡ/3β καθορίζεται πως οι Στρατιωτικοί εκτός από τα καθημερινά τους καθήκοντα, εκτελούν και 24ωρες υπηρεσίες εντός στρατιωτικού χώρου, καθώς επίσης και εβδομαδιαία όργανα της Μονάδος όπου εργάζονται.

Σύμφωνα με το Π.Δ 88/1999 το οποίο τροποποιήθηκε με το Π.Δ 76/2005 και αφορά στην ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο Ευρωπαϊκής οδηγίας και συγκεκριμένα στο άρθρο 3 καθορίζεται ότι ‘’ Για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δώδεκα 12 συνεχείς ώρες’’, με γνώμονα την προστασία της υγείας του εργαζομένου αλλά και την γενικότερη απόδοση του στην υπηρεσία. β. Στο άρθρο 8 παρ. 1 αναφέρεται ότι ‘’Ο κανονικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων τη νύχτα δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτετράωρο σε περίοδο μιας εβδομάδας.’’ παρ. 2. ‘’Οι εργαζόμενοι τη νύχτα , όταν η εργασία την οποία εκτελούν ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση, δεν πρέπει να εργάζονται περισσότερο από οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια εικοσιτετράωρης περιόδου στην οποία πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία.

Εκτός των παραπάνω με το Φ.400/96/264124/Σ.3901/19 Οκτ 2014/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1επισημαίνεται η τήρηση των υποχρεωτικών σαράντα (40) ωρών εργασίας εβδομαδιαίως των στρατιωτικών όπως και στο υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα. Μάλιστα τονίζεται στην παράγραφο 2 του εγγράφου ότι «…οιαδήποτε παρέκκλιση από τις αναφερόμενες διατάξεις δεν ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης ».

Επίσης βάσει νέας έρευνας, όσοι εργάζονται πολλές ώρες έχουν ιδιαίτερα αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιακές παθήσεις. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι εκείνοι που εργάζονται περισσότερο από 11 ώρες την ημέρα έχουν 67 % περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρδιακά προβλήματα σε σχέση με εκείνους που εργάζονται 7-8 ώρες. Τονίζουν, μάλιστα, ότι οι γιατροί θα πρέπει πλέον, μαζί με τους άλλους επιβαρυντικούς για την καρδιακή υγεία παράγοντες (κάπνισμα, διαβήτης, αρτηριακή πίεση κ.α.), να συνυπολογίζουν και τις ώρες εργασίας στην εκτίμησή τους για τις πιθανότητες εμφάνισης μελλοντικών καρδιακών προβλημάτων των ασθενών τους.’’

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ερώτηση E-004266/2011), γεγονός που καταδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον των Ευρωπαϊκών αρχών για την ορθότερη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Το γεγονός αυτό εκτός από την αύξηση των πιθανοτήτων για πρόκληση σοβαρών νοσημάτων (όπως αναφερθήκαμε παραπάνω), θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς επίσης ενδέχεται να διαταράξει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας λόγω της φυσιολογικής κόπωσης η οποία θα επέλθει αναπόφευκτα μετά από 24ώρα συνεχούς εργασίας.

Κατόπιν όλων αυτών είναι επιτακτική η ανάγκη παρεμβάσεων στο θέμα του ωραρίου εργασίας των στρατιωτικών.

kranosgr.blogspot.gr

Back to top button