Το νέο Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων

Σας γνωρίζουμε την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων  που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 25/01/2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣΛΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΔΗΜΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣΤΑΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΛΑΓΓΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣΧΙΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ