ΑγροτικάΔυτική ΜακεδονίαΚαστοριά

Ανακοινώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

998 αιτήσεις-φάκελοι στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Αύξηση 50% – Οριστική λύση στο θέμα των δασικών χαρτών – Πρόσκληση για την τελική φάση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Την αναδιανομή των πόρων για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 διεκδικεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Συνολικά 998 αιτήσεις-φάκελοι υποψηφιότητας στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για το έτος 2016 υποβλήθηκαν στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καταγράφοντας αύξηση 50% από την προηγούμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έτους 2014.

Καθώς, ωστόσο, η πρώτη φάση της περιφερειακής κατανομής των πόρων παραχώρησε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το ποσό των 12 εκ. ευρώ για το εν λόγω πρόγραμμα, δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα να ενταχθούν περίπου 600 δικαιούχοι, αριθμός πολύ μικρότερος από το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στην τρέχουσα πρόσκληση.

Με δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρος Θεοδώρου, τόνισε ότι:

«Το υψηλό ποσοστό ανεργίας που παρατηρείται σε νέους ηλικίας έως 40 ετών αλλά και η μεγάλη σημασία του πρωτογενή τομέα για την απασχόληση και ειδικότερα του κλάδου της κτηνοτροφίας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μεταφράστηκε σε ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ενταχθούν στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών. Με συνεχείς παρεμβάσεις μας προς τον Υπουργό Ευάγγελο Αποστόλου και τον Γενικό Γραμματέα Χαράλαμπο Κασίμη διεκδικούμε την περιφερειακή ανακατανομή των καταβληθέντων ποσών, προκειμένου τυχόν αδιάθετα ποσά από άλλες Περιφέρειες να εξυπηρετήσουν το αυξημένο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στη δική μας Περιφέρεια. Η επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος από το Υπουργείο πρέπει να είναι άμεση και σίγουρα πριν την οριστικοποίηση των πινάκων με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δούμε νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα και πληρούν τις προϋποθέσεις να αποκλείονται από προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.»

Ο Αντιπεριφερειάρχης    

Θεόδωρος Θεοδώρου           

Δόθηκε οριστική λύση στο θέμα των δασικών χαρτών 

Διευθετήθηκε οριστικά το ζήτημα που ανέκυψε με το συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια, το μεσημέρι της Παρασκευής, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Θ. Καρυπίδη και του εκτελούντα χρέη γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Μιχελάκη.

Η απόφαση που λήφθηκε είναι προς την κατεύθυνση της επίλυσης του θέματος, χωρίς να επιβαρυνθεί ο πολίτης. Συγκεκριμένα, αφορά στη διαχείριση των ζητημάτων με συνεργασία των υπηρεσιών, χωρίς καμία εμπλοκή του πολίτη, ενώ για τις ελάχιστες ενστάσεις που θα γίνουν, αυτές να μην έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

«Με τον τρόπο αυτό και την τεχνική λειτουργία δίνεται λύση στο 99% των περιπτώσεων που υπήρχαν προβλήματα, ενώ στο 1% των περιπτώσεων που δεν θα λυθούν υπηρεσιακά , οι πολίτες δεν θα κληθούν να καταβάλλουν ούτε μισό ευρώ» δήλωσε μετά το τέλος της σύσκεψης ο Περιφερειάρχης  Θ. Καρυπίδης.

Πρόσκληση για την τελική φάση των Επιχειρησιακών

Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Στην έκδοση της πρόσκλησης για την υποβολή των τελικών Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης.

Στη Β’ φάση καλούνται να υποβάλλουν τα τελικά τους σχέδια, οι αστικές αρχές των οποίων τα προσχέδια επιλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της φάσης Α’ – Επιλογής Προσχεδίων ΕΣΣΒΑΑ και συγκεκριμένα:  ο  Δήμος Γρεβενών,      το Εταιρικό Σχήμα ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς – Δήμος Καστοριάς, ο Δήμος Κοζάνης, ο Δήμος Εορδαίας και ο Δήμος Φλώρινας.

Τα τελικά ΕΣΣΒΑΑ που θα υποβληθούν θα αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως μοχλών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών, την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών και την προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον.

Η χρηματοδότηση των δράσεων των ΕΣΣΒΑΑ καλύπτεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ) 2014-2020, ενώ μπορεί να προβλεφθεί συμμετοχή από τα Τομεακά ΕΠ 2014-2020, άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα (Horizon 2020, Life+, εθνικά προγράμματα, κλπ.), κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με μόχλευση άλλων πόρων (π.χ. ιδιωτικών).

Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 που διατίθεται για τη χρηματοδότηση των ΕΣΣΒΑΑ ανέρχεται στο ποσό των 41.300.000 € και καλύπτεται από Εθνικούς πόρους (20%) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (80%), και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από 15/06/2017 μέχρι 15/07/2017.

 

 

 

 

Back to top button