Καστοριάτελευταίες ειδήσεις

Aποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού της Καστοριάς

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού μηνός Ιανουαρίου πόλης της Καστοριάς και Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

Αποτελέσματα της πόλης της Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2017, το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

Αποτελέσματα Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός IANOYAΡΙΟΥ έτους 2017, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Toιχιού, Πολυκάρπης, Μαυροχωρίου, Ν.Οικισμού, Χιλιοδένδρου, Δισπηλιού, Κορησού, Τσάκωνης, Ν.Λεύκης, Μανιάκων, Καλοχωρίου, Ιεροπηγής, Πενταβρύσου και Μεσοποταμίας είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

 

Back to top button