Καστοριά

Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς: Συνεδρίαση την Τετάρτη με 27 θέματα

 3μηνη άδεια και απαλλαγή από τα καθήκοντα του Ζαχαρία Παύλου – Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού & Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών – Παραχώρηση του πιάνου 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Έγκριση μετάβασης Δημάρχου κ. Α. Αγγελή και  Αντιδημάρχου κ. Λ. Ζήση εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισήγηση Δημάρχου
3.           Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του πιάνου Δήμου Καστοριάς, στο Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη». Εισήγηση Δημάρχου
4.           Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Καστοριάς για τη διοργάνωση επετειακής εκδήλωσης . Εισήγηση Αντιδημάρχουκ. Ε. Στεργιόπουλου
5.           Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Αποκριάς και Καθαράς Δευτέρας 2017 στις Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες – Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Καρναβαλιού Μεσοποταμίας. Εισήγηση Αντιδημάρχουκ. Λ. Ζήση
6.           Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Καστοριάς με την Ε.Π.Σ. Καστοριάς της αθλητικής εκδήλωσης «Γιορτή ποδοσφαίρου». Εισήγηση Αντιδημάρχουκ. Λ. Ζήση
7.           Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. Περ. Δυτ. Μακεδονίας για την ένταξη – χρηματοδότηση της Πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Καστοριάς» – Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς και Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδημάρχουκ. Χ. Δαμιανού
8.           Λήψη κανονιστικής απόφασης για τοποθέτηση κατακόρυφων μέσων σήμανσης (Ρ-40) για ρύθμιση κυκλοφορίας σε οδό της Δ. Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9.           Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Στρ. Άρτη 15 στη Δ. Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10.       Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης και Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη». Απόφαση Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.
11.       Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης για αποπληρωμή χρεών προς ΔΕΗ και ΟΤΕ. Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής
12.       Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης για αποπληρωμή χρεών προς ΔΕΗ. Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής
13.       Έκφραση σύμφωνης γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου, για χορήγηση τρίμηνης άδειας και απαλλαγής από τα καθήκοντα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παύλου Ζαχαρία. Αίτηση Δημοτικού Συμβούλου
14.       Τροποποίηση της με αριθμ. 498/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού  με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καστοριάς» του Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020». Εισήγηση Δ/νσηςΔιοικ/κών Υπ/σιών
15.       Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εισήγηση Δ/νσηςΔιοικ/κών Υπ/σιών
16.       Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσηςΔιοικ/κών Υπ/σιών
17.       Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων. Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών Υπ/σιών
18.       Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υλικών (Επιβατηγό αυτοκίνητο). Πρωτόκολλο Επιτροπής
19.       Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υλικών (ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων & ηλεκτρονικό χρονόμετρο). Πρωτόκολλο Επιτροπής
20.       Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» Σχετικό Πρωτόκολλο
21.       Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ» κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 1878/27-1-2017 Ειδικής Διαταγής του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
22.       Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ» κατά της υπ’ αριθ. 33207/5-12-2016 Απόφασης Επιβολής Ποινικών Ρητρών. Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
23.       Ορισμός μελών Δ.Σ. για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων. Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
24.       Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Σχετικά Πρωτόκολλα
25.       Έγκριση 1ης παράτασης της υπηρεσίας: «Πιστοποίηση – Έλεγχος παιδικών χαρών Δήμου Καστοριάς». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
26.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) της μελέτης κυκλοφοριακής οργάνωσης – στάθμευσης  πολεοδομικών ενοτήτων πόλης Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
27.       Έγκριση 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών

Back to top button