Δημόσιο: Ξεκινάει η κινητικότητα –Ποιες είναι οι ημερομηνίες-σταθμοί

Η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του νέου πλαισίου μετατάξεων στο Δημόσιο έχει ξεκινήσει. Όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, στις 15 Απριλίου πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία για την κινητικότητα. Συγκεκριμένα, στόχος είναι, το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Απριλίου να αποσταλούν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματα των φορέων (υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ και Ανεξάρτητες Αρχές) ώστε μετά την εξέτασή τους να αναρτηθούν στην πλατφόρμα την 1ηΙουνίου, όπου εντός 15νθημέρου οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους για μετάταξη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής θα γίνει μέχρι τις 31 Ιουλίου και η έκδοση της απόφασης μετάταξης ή απόσπασης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Κάθε μετακίνηση υπαλλήλου από μια υπηρεσία σε μια άλλη θα πραγματοποιείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση, εφόσον ο υπάλληλος πληροί τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα. Κατ’ εξαίρεση, και μόνο εφόσον τεκμηριώνονται σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι μετακινήσεις θα υλοποιούνται μέσω αποσπάσεων διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις μήνες, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.

Με στόχο τα δεδομένα της κινητικότητας να είναι ανοιχτά σε όλους, τα αιτήματα των φορέων που ζητούν προσωπικό θα αναρτώνται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα συσταθεί και θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Κάτι που αναμένεται να γίνει στο επόμενο διάστημα, καθώς ακόμη -λόγω του πρόωρου των ημερών- δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

Η εν λόγω Επιτροπή θα συγκεντρώνει τα αιτήματα των υπηρεσιών για μετακινήσεις ή αποσπάσεις και ταυτόχρονα τις εκτιμήσεις τους για τις εκτιμώμενες συνταξιοδοτήσεις καθώς και τον αριθμό τυχών τρεχουσών προσλήψεων.

Η απόφαση θα κοινοποιείται στον υπάλληλο και τον φορέα προέλευσής του.

Αντίστοιχες διαδικασίες θα διέπουν τη δεύτερη και την τρίτη φάση. Θα ξεκινούν 1η Ιουνίου και 1η Οκτωβρίου και τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβάλλονται έως την 15η Ιουνίου και την 15η Οκτωβρίου αντίστοιχα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες

Όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες του νέου συστήματος κινητικότητας είναι (όσες έχουν ημερομηνία πριν τις 15 Απριλίου σε επόμενους κύκλους κινητικότητας) οι παρακάτω:

Πότε καταθέτουν οι υπηρεσίες αιτήματα για την κάλυψη θέσεων:

 • 15 -31 Δεκεμβρίου
 • 15-30 Απριλίου
 • 15- 31 Αυγούστου

Πότε δημοσιεύονται οι προς κάλυψη θέσεις:

 • 1η Φεβρουαρίου
 • 1η Ιουνίου
 • 1η Οκτωβρίου

Πότε υποβάλλουν οι υπάλληλοι τις αιτήσεις για τις μετατάξεις τους:

 • 1 – 15 Φεβρουαρίου
 • 1 – 15 Ιουνίου
 • 1 – 15 Οκτωβρίου

Πότε αξιολογούνται τα αιτήματα των υπαλλήλων:

 • 15 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου
 • 15 Ιουνίου – 31 Ιουλίου
 • 15 Οκτωβρίου – 30 Σεπτεμβρίου

Πότε υλοποιούνται οι μετατάξεις

 • 1 Απριλίου – 15 Μαΐου
 • 1 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου
 • 1 Δεκεμβρίου – 15 Ιανουαρίου

Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψήφιων προς μετάταξη υπαλλήλων θα είναι:
-Η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με την προκηρυσσόμενη θέση.
-Η αξιολόγησή τους.
-Η εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο.
-Κάθε στοιχείο από το προσωπικό τους μητρώο που τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους για την προκηρυσσόμενη θέση.

Προβλέπεται και ένα πέμπτο στάδιο, η δυνατότητα συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων. Υπενθυμίζεται ότι με βάση το νόμο «το πρακτικό επιλογής είναι ειδικά αιτιολογημένο, περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων και εισήγηση για τον υποψήφιο που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και καθορισμό τουλάχιστον τριών (3) επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν».

aftodioikisi.gr