Ελλάδα

Μέρα – νύχτα κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος

Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και ποιές οι κυριότερες αλλαγές που ετοιμάζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Την περαιτέρω προσαρμογή στα δεδομένα της κρίσης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) που είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες προμήθειας να προσφέρουν σε ευάλωτους καταναλωτές έχει δρομολογήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, οι κύριες αλλαγές που ετοιμάζονται είναι:

-Διευρύνεται το ΚΟΤ και στη νυχτερινή κατανάλωση ρεύματος μέσα πάντα στα οριζόμενα όρια κατανάλωσης για κάθε περίπτωση ευάλωτου καταναλωτή

-Δεν θα απεντάσσεται πλέον ο ευάλωτος καταναλωτής από το ΚΟΤ στην περίπτωση που υπερβεί το όριο κατανάλωσης που αναλογεί στην κατηγορία του. Ο υπολογισμός του ορίου θα γίνεται σε ετήσια βάση και αν κάποιος καταναλωτής που έχει ενταχθεί στο ΚΟΤ υπερβεί το ετήσιο όριο θα καλείται να πληρώσει μόνον τις υπερβάλλουσες κιλοβατώρες με βάση το κανονικό ισχύον τιμολόγιο ρεύματος.

-Δεν θα υπάρχουν καθόλου χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) οι ενταγμένοι στο ΚΟΤ καταναλωτές, για το ρεύμα που καίνε εντός των ορίων κατανάλωσης που τους αντιστοιχούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές αυτές θα υιοθετηθούν με σχετική Υπουργική Απόφαση ή και νομοθετική ρύθμιση όπου απαιτείται και πρόκειται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Θα προηγηθεί ωστόσο κοστολόγηση των αλλαγών διότι, εάν το κόστος τους υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ θα πρέπει να εγκριθούν από την Κομισιόν.

Αντικειμενικός σκοπός των αλλαγών είναι να βελτιώσουν το επίπεδο προστασίας των πραγματικά ευάλωτων καταναλωτών, των οποίων το πλήθος αυξάνει και διογκώνεται όσο η οικονομική κρίση βαθαίνει. Ταυτόχρονα, ωστόσο, θα «λύσει τα χέρια» της ΔΕΗ προκειμένου να «κυνηγήσει» εντονότερα τους κακοπληρωτές που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Η λογική δηλαδή είναι: Όποιος έχει κοινωνικό πρόβλημα εντάσσεται στο ΚΟΤ και προστατεύεται. Για τους υπόλοιπους τα πράγματα θα γίνουν πιο αυστηρά.

Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), ως γνωστόν, είναι ένα ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμόζεται σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών. Αφορά αποκλειστικά στην κατανάλωση της κυρίας κατοικίας τους και η τιμή του είναι μέχρι και 42% χαμηλότερη από το σύνηθες Οικιακό Τιμολόγιο.

Η ένταξη στο ΚΟΤ γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος και αφορά στους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται στο έτος αυτό. Οι καταναλωτές λαμβάνουν το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο κάθε τετράμηνο του έτους, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωσή τους είναι μεγαλύτερη από 200 kWh και μικρότερη από το όριο κατανάλωσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία τους. Μέχρι σήμερα, εάν για κάποιο τετράμηνο δεν πληρείται η προϋπόθεση αυτή, τότε δεν εφαρμόζεται το ΚΟΤ, αλλά για τη συνολική κατανάλωση του συγκεκριμένου τετραμήνου εφαρμόζεται το ισχύον οικιακό τιμολόγιο.

Μέχρι σήμερα, επίσης, για τον καθορισμό του ορίου κατανάλωσης δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει νυχτερινού τιμολογίου.

Παράλληλα δεν επιτρέπεται η διακοπή ρεύματος σε ευάλωτους οικιακούς πελάτες, λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών κατανάλωσης.

news247.gr

One Comment

  1. Ποιό κοινωνικό και αηδίες… όταν βλέπω στον λογαριασμό ”αξία ρεύματος 210€” και συνολικό ποσό πληρωμής 317!!!!!!!! Νησιά και άλλες π{…}ς πληρώνουμε. (στα νησιά το εισόδημα 3-4 μηνών είναι πολύ μεγαλύτερο απ ότι οποιουδήποτε επαγγελματία στην Καστοριά) Δρόμο προς ιδιωτικές εταιρείες η λύση.

Back to top button