Καστοριά

Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τον Δήμο Καστοριάς

 

Τα περισσότερα εγκαταλελειμμένα οχήματα αποτελούν εστίες μόλυνσης και πηγές δημιουργίας αποβλήτων, με σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον (σκουριές, λάδια, υγρά φρένων). Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν την αιτία πρόκλησης ατυχημάτων ή εμποδίζουν τη διέλευση ατόμων με αναπηρία, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων αλλά και των απορριμματοφόρων.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Καστοριάς προχωρά στην απομάκρυνσή τους, προκειμένου να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αποσυμφόρηση του προβλήματος έλλειψης χώρων στάθμευσης αλλά και στην διευκόλυνση των πεζών κυρίως κοντά σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, αθλητικούς χώρους και δημόσιες υπηρεσίες.

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος μας υλοποιεί ειδικό πρόγραμμα για την καταγραφή και απομάκρυνση όλων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του. Τα οχήματα που εγκαταλείπονται σε δημόσιους χώρους, χαρακτηρίζονται ως Εγκαταλελειμμένα σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 1002901/67/Τ.& Ε.Φ/2002 (ΦΕΚ 57/Β/24-1-2002), Π.Δ. 116 (ΦΕΚ 81 Α’/05-03-2004) και ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 105136 (ΦΕΚ 907/Β/17-7-2004). Στην συνέχεια επικολλάται σε αυτά αυτοκόλλητη ειδοποίηση και ακολουθείται η διαδικασία, όπως αυτή αναλυτικά ορίζεται από την νομοθεσία για τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής.

Προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα του Δήμου μας και να σταματήσει το φαινόμενο των διάσπαρτων εγκαταλελειμμένων οχημάτων που έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις , παρακαλούνται οι συνδημότες μας να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, αποσύροντας οι ίδιοι τα οχήματα τους ή να αναφέρουν τα οχήματα, μηχανάκια και φορτηγά, που βρίσκονται εγκαταλελειμμένα στα όρια του Δήμου μας.

Πληροφορίες και αναφορές στα τηλέφωνα:

2467351632 (Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων) και 2467351640 (Γραμματεία)

 

 

Back to top button