Καστοριά

Μ. Αντωνίου: Δύο αναφορές στη Βουλή σε Τσακαλώτο και Αχτσιόγλου

Ασκώντας τα Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Κατάθεση που παρέχει η Βουλή, η Μαρία Αντωνίου κατέθεσε πρόσφατα δύο Αναφορές για σημαντικά προβλήματα συμπολιτών μας

Πιο συγκεκριμένα η πρώτη Αναφορά προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Έφη Αχτσιόγλου αφορά «προβλήματα από την ενδεχόμενη μετακίνηση των Υπαλλήλων Ε.Φ.Κ.Α. Καστοριάς στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα λόγω της ίδρυσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ε.Φ.Κ.Α», ενώ η δεύτερη προς Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, αφορά «προβλήματα από τη μη στέγαση του Πρακτορείου της Τράπεζας της Ελλάδος εντός της Δ.Ο.Υ. Καστοριάς στα πλαίσια της μεταστέγασης της»

Ακολουθούν πλήρεις οι Αναφορές προς τους αρμόδιους Υπουργούς:
Προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Έφη Αχτσιόγλου

Θέμα: Προβλήματα από την ενδεχόμενη μετακίνηση των Υπαλλήλων Ε.Φ.Κ.Α. Καστοριάς στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα λόγω της ίδρυσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ε.Φ.Κ.Α – Αντιπρόταση

Κυρία Υπουργέ,

Σας επισυνάπτω το από 2-2-2017 υπόμνημα των Υπαλλήλων Ε.Φ.Κ.Α. Καστοριάς προς εμένα με το οποίο εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το ενδεχόμενο μετακίνησης τους στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα, με όποια προβλήματα αυτή θα επιφέρει, λόγω του αυξημένου αριθμού υπαλλήλων που απαιτείται για τη στελέχωση του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) με έδρα την Κοζάνη καθώς και του Β’ Τμήματος Ελέγχων Ασφάλισης με έδρα την Πτολεμαΐδα αντίστοιχα. Αντ’ αυτού προτείνω, όπως αναφέρεται και στο ως άνω υπόμνημα, είτε ένα από τα δύο Τμήματα Ελέγχων του ΠΕΚΑ να λειτουργήσει με έδρα την Καστοριά, όπου υπάρχουν οι ιδιόκτητοι χώροι του κτιρίου του ΙΚΑ και των γραφείων του ΟΑΕΕ. Παρακαλώ όπως επιληφθείτε του ζητήματος και προβείτε στις δέουσες ενέργειες.

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Θέμα: Προβλήματα από τη μη στέγαση του Πρακτορείου της Τράπεζας της Ελλάδος εντός της Δ.Ο.Υ. Καστοριάς στα πλαίσια της μεταστέγασης της

Κύριε Υπουργέ,

Σας επισυνάπτω το από 7-2-2017 έγγραφο του Δημάρχου Καστοριάς, απευθυνόμενο μεταξύ άλλων και προς εμένα, με το οποίο εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι στα πλαίσια της μεταστέγασης της Δ.Ο.Υ. Καστοριάς δεν παραχωρείται χώρος στο Πρακτορείο της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο εδρεύει παγίως όπως και σήμερα εντός της Δ.Ο.Υ., κάτι που θα δυσχεράνει αφενός την εξυπηρέτηση του Δήμου Καστοριάς, καθώς μεγάλος αριθμός λογαριασμών τηρείται στο Πρακτορείο και αφετέρου την εξυπηρέτηση των πολιτών της Καστοριάς, οι οποίοι για διάφορες συναλλαγές τους θα πρέπει να μεταβαίνουν στη Φλώρινα ή στην Κοζάνη. Αντ’ αυτού ζητά την ανανέωση της φιλοξενίας του Πρακτορείου στο νέο χώρο που θα μεταστεγαστεί η Δ.Ο.Υ. Καστοριάς. Παρακαλώ όπως επιληφθείτε του ζητήματος και προβείτε στις δέουσες ενέργειες.

 

 

Back to top button