Καστοριά

Εκλογή μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς

Παρακαλείσθε, την Κυριακή 5 Μαρτίου και ώρα 11:00, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 Ειδική Συνεδρίαση με θέμα:

Εκλογή των μελών:

– του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου,

– της Οικονομικής Επιτροπής και

– της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 Ο Προεδρεύων Σύμβουλος (1ος Πλειοψηφών)

 Νικόλαος Φωτιάδης

 

Back to top button