ΚαστοριάΝεστόριο

Δήμος Νεστορίου: Εκλογή νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και νέας Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  & των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη  στο Νεστόριο στις 5 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ. ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής .

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 Iωάννης Ελευθερίου

 

 

Back to top button