Νέοι πρόεδροι: Ξανθόπουλος στο Άργος Ορεστικό, Ιωάννου στο Νεστόριο

Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές των νέων προεδρείων των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Άργους Ορεστικού και του Δήμου Νεστορίου

Στον Δήμο Άργους Ορεστικού (φωτο):

Πρόεδρος ο Αναστάσιος Ξανθόπουλος με με 22 ψήφους και 4 λευκά
Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Αδάμ
Γραμματέας η Μήνα Καλτσιάδη

Στον Δήμο Νεστορίου (όλοι με 16 ψήφους στους 16):

Πρόεδρος η Γωγώ Ιωάννου

Αντιπρόεδρος ο Σπύρος Σουκαλόπουλος

Γραμματέας η Πόπη Μπαμπούλη

Οικονομική επιτροπή
Πρόεδρος
Πασχάλης Γκέτσιος (δεν γίνεται εκλογή)

Μέλη
Ελευθερίου Ιωάννης
Γάκης Ανδρέας
Λέκκος Κωνσταντίνος
Βάρνης Κωνσταντίνος
Καραβασίλης Γιώργος (Μείζων αντιπολίτευση)
Μπαμπούλης Δημήτρης (Ελάσσων Αντιπόλιτευση)