Ελλάδα

Διάθεση καυσόξυλων σε δημότες –Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Τις τιμές και τους όρους διάθεσης καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων καθορίζει με απόφαση του το υπουργείο Περιβάλλοντος. Στην απόφαση καθορίζονται μειωμένες τιμές για συνταξιούχους, ανέργους και πολύτεκνους.

Σύμφωνα με το ΦΕΚτα δικαιολογητικά για την διάθεση των καυσόξυλων είναι τα εξής:

  1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δικαιούχων οικογενειών

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η οικογένεια έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης της. Μόνιμη κατοικία είναι η μόνιμη εγκατάσταση της οικογενείας σε ένα τόπο με πρόθεση να τον χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του χρόνου ως κέντρο της κοινωνικής και οικονομικής της δραστηριότητας και δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της διαμονής. Η μόνιμη κατοικία θα βεβαιώνεται από τους οικείους Δήμους.

  1. Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ
    Η ιδιότητα του συνταξιούχου του ΟΓΑ βεβαιώνεται επίσης με κατάσταση που υποβάλλει η οικεία δημοτική αρχή στη δασική υπηρεσία.
  1. Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Η ιδιότητα της πολύτεκνης οικογένειας, σύμφωνα με το ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄), αποδεικνύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι οι δικαιούχοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και της τρίτεκνης οικογένειας βεβαιώνεται από τη δημοτική αρχή με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  1. Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω

Η αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω βεβαιώνεται από πιστοποιητικό Α΄θμιας ή Β΄θμιας επιτροπής από  οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα: πρώην Νομαρχίες ή ασφαλιστικοί φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Κέντρο Πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της γνωμάτευσης κατά το χρόνο κατάθεσης των δικαιολογητικών.

  1. Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας

Η ιδιότητα του μακροχρόνια άνεργου βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ.

  1. Βεβαίωση στρατευμένων οικογενειαρχών

Η ιδιότητα του στρατευμένου οικογενειάρχη βεβαιώνεται με φωτοτυπία της στρατιωτικής ταυτότητας ή βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής μονάδας.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οι τοπικές ή δημοτικές κοινότητες συγκεντρώνουν τις αιτήσεις, οι οποίες στη συνέχεια διαβιβάζονται μέσω των Δήμων στις οικείες δασικές υπηρεσίες για περαιτέρω αξιολόγηση.

ΦΕΚ

aftodioikisi.gr

περισσότερα
Back to top button