ΚαστοριάΠροκηρύξειςτελευταίες ειδήσεις

10+1 προσλήψεις στον Δήμο Καστοριάς

Το υπάρχον προσωπικό του Δήμου (μόνιμοι εργάτες) δεν επαρκεί για την κάλυψη της πυρασφάλεια, καθώς απαιτείται να γίνεται ο καθαρισμός χώρων από ξερά χόρτα και να πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος και εντατική επιτήρηση περιοχών του Δήμου που προκαλούνται συχνά πυρκαγιές (πρώην μπαζότοπος Αγ. Χαραλάμπους περιαστικό αλσύλλιο Καλλιθέας), ενώ επιπλέον και τα καθήκοντα των μονίμων υπαλλήλων (αποκομιδή απορριμμάτων από τις Τοπικές Κοινότητες και λοιπές καθημερινές εργασίες για τους εργάτες, καθαρισμοί δρόμων) δεν επιτρέπουν την συνεχή και καθημερινή απασχόλησή τους και με αυτά τα καθήκοντα πυροπροστασίας και επομένως είναι απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς.

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική

διάρκεια

 

1

 

YE Εργάτης Γενικών  Καθηκόντων

 

 

 

10

 

3 μήνες

Κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη του εποχικού προσωπικού λόγω της αντιπυρικής περιόδου που  ξεκινάει  από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα,  προβλέπεται πρόσληψη 10 YE Εργατών  Γενικών  Καθηκόντων που θα αναλάβουν  έργα πρόληψης και καθαρισμού στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) μηνών.

 

Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ ιατρού με την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής 

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Κοινωνικού Ιατρείου με την επίβλεψη  του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός έτους, για ένα  (1) άτομο  με την παρακάτω ειδικότητα:

Ενός (1) ΠΕ ιατρού με την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής, με διάρκεια απασχόλησης ενός έτους, για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο  Κοινωνικό Ιατρείο υπό την επίβλεψη του του Τμήματος  Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Τουρισμού και Πολιτισμού. Ο εν λόγω ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με τις λειτουργικές ανάγκες του Κοινωνικού Ιατρείου υπό την επίβλεψη του  Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της δημόσιας υγείας και οι οποίες ειδικότερα αφορούν στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αγωγή υγείας, στη συνταγογράφηση φαρμάκων, καθώς και στην υποστήριξη εκδηλώσεων που άπτονται θεμάτων ιατροκοινωνικού ενδιαφέροντος.

Back to top button