Καστοριά

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη 21/3

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

21/3/2017 8:00:00 πμ 21/3/2017 10:30:00 πμ ΣΤΟ Δ.Δ.ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΧΗ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΖΩΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΙΕΣ
21/3/2017 11:00:00 πμ 21/3/2017 1:00:00 μμ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ
21/3/2017 1:00:00 μμ 21/3/2017 2:30:00 μμ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

 

 

Back to top button