ΕλλάδαΚαστοριά

ΟΑΕΔ: Τα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό 2017

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού επιβεβαιώνοντας πλήρως το σχετικό δημοσίευμα του dikaiologitika.
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 21.03.2017 και ώρα 08:00, μέχρι την 23.03.2017 και ώρα 23:59.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Δικαιούχων, είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 24.03.2017 και ώρα 13.00.
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων, θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο θα έχει 12μηνη διάρκεια.

dikaiologitika.gr

20.03.2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Για το προσωρινό μητρώο δικαιούχων ωφελούμενων πατήστε εδώ ή εδώ.

20.03.2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

Αρχείο Αποκλειομένων. Λήψη.

 

Σημείωση: Το αποτέλεσμα της μοριοδότησης της αίτησής σας μπορείτε να το δείτε και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πατώντας εδώ.

 

20.03.2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ

Μητρώο Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων.

 

20.03.2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Αρχείο με τον Πίνακα Αποκλειομένων Παρόχων.

 

 

 

Back to top button