Καστοριά

Παρεμβάσεις για καλύτερη πρόσβαση των ΑΜΕΑ στα πεζοδρόμια

Η προσπάθεια του Δήμου Καστοριάς για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων, με τη δημιουργία ραμπών για ΑμεΑ και γονέων με μικρά παιδιά σε δρόμους της πόλης μας συνεχίζεται. Μέσω των συγκεκριμένων παρεμβάσεων καταργούνται οι υψομετρικές διαφορές και εξομαλύνονται οι αναπόφευκτες διαφορές στάθμης των πεζοδρομίων με τα οδοστρώματα με την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών)

 

 

 

Back to top button