Το “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί” εγκαινιάζει το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας

 

Το “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί” το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας για τα Παιδιά σε Ανάγκη και Κίνδυνο