Καστοριά

Διαγράμμιση από τους μαθητές στην είσοδο του ΕΠΑ.Λ. (φωτογραφίες)

 Διαγράμμιση από τους μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς στην είσοδο του σχολείου 

 

 

 

Back to top button