Καστοριά

ΔΕΥΑΚ: Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού της πόλης  Καστοριάς

    Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2017, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 08-02-17 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

 

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΥ έτους 2017, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Toιχιού, Μεταμόρφωσης, Φωτεινής, Κολοκυνθούς, Ποριάς,  Δισπηλιού, Κορησού, Μακροχωρίου, Ν.Λεύκης, Μανιάκων, Λεύκης, Κ.Μελά, Αυγής, Δενδροχωρίου, Αγ.Κυριακής, Οινόης, Αποσκέπου και Κεφαλαρίου είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Back to top button