Ανακοίνωση Τόσκου – Βελλίδη για το έργο της μερικής κατεδάφισης του Αρχοντικού Παπαχρήστου

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς  Πέτρος Τόσκος και Βασίλη Βελλίδης ανακοίνωση για την απευθείας ανάθεση της μερικής κατεδάφισης του Αρχοντικού Παπαχρήστου

Ύστερα από την αίτηση με αριθμ πρώτ. 7325/28-03-2017 αίτηση του Συλλόγου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Καστοριάς με θέμα <<Αίτηση αναίρεσης όρων δημοπράτησης του έργου “Εργασίες μερικής καθαίρεσης αρχοντικού Παπαχρήστου”>> και την διαδικασία που έχει ακολουθηθεί για την Απευθείας Ανάθεση του Έργου των 20.000€με την οποία είμαστε αρνητικοί και διαφωνούμε, αιτούμαστε την ανάκληση της υπ αριθμ 65/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς για την απευθείας ανάθεση και επιθυμούμε την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Καστοριάς .
Υ.Γ. Για κάποιους που δεν καταλαβαίνουν τα αυτονόητα και προβαίνουν σε απρεπείς χαρακτηρισμούς. Θα Θέλαμε να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας ότι Εξουσιοδοτήσαμε τον Πρόεδρο της Επιτροπής να στείλει πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό υποψηφίων αναδόχων και μόνος του επέλεξε να προσκαλέσει μόνο δυο εργολάβους. Θα πρέπει να μας απαντήσει με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν. Το αίτημα του Συλλόγου Εργοληπτών μας δικαιώνει πλήρως.

 

 

shares