ΕλλάδαΠροκηρύξεις

Επιδοτούμενη εκπαίδευση για 3.000 νέους σε πληροφορική και επικοινωνίες

Εως τις 7 Απριλίου θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στον γ’ κύκλο του προγράμματος του ΣΕΠΕ για «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική, με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Το πρόγραμμα αφορά 3.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους και συγχρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ).

Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120 ώρες αφορούν θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση. Θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:

  • Α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης, 60 ώρες,
  • Β’ μέρος Πρακτικής άσκησης, 100 ώρες,
  • Γ’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας, 60 ώρες, και
  • Δ’ μέρος Πρακτικής άσκησης, 160 ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, εκπαίδευσης, καθώς και απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Το επίδομα ανέρχεται σε 1.471,60 ευρώ μεικτά, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.

Πληροφορίες: edu.sepe.gr

Back to top button