Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καστοριάς στο 1ο Δημοτικό Σχολείο

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, ανάμεσα σε δέκα μαθητές της ΣΤ τάξης, αφουγκραζόμαστε τα έμφυλα στερεότυπα.

“Αυτό που φταίει για την ανισότητα είναι τα κοινωνικά στερεότυπα”: απάντηση μαθητή ΣΤ τάξης, κι εμείς απολαμβάνουμε να μαθαίνουμε από τους μικρούς μαθητές, με τις μεγάλες σκέψεις.

 

shares