Ποιοι υπάλληλοι στο Δημόσιο θα έχουν μειώσεις αποδοχών και ποιοι αυξήσεις

Αυξήσεις και μειώσεις μισθών έρχονται για σημαντικό αριθμό δημοσίων υπαλλήλων μέσω επανυπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών που προβλέπει τροποποιητική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών.

Μειώσεις αποδοχών ως 30 ευρώ το μήνα θα έχουν από 1ης/1/2017 οι προϊστάμενοι που δεν πλήρωσαν ασφαλιστική εισφορά 6,67% στο επίδομα θέσης που λαμβάνουν.

Η νέα εγκύκλιος αναφέρει ότι «το επίδομα θέσης ευθύνης περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές και υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και στις περιπτώσεις άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά αναπλήρωση ή ανάθεση άσκησης των καθηκόντων αυτών». Ενώ η πρώτη εγκύκλιος (Δεκέμβριος 2016) έλεγε ότι «το επίδομα θέσης ευθύνης δεν περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές» για τα παραπάνω πρόσωπα.

Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων λαμβάνουν επίδομα 450 ευρώ το μήνα και των υποδιευθύνσεων 350 ευρώ και θα υπόκειται για όσο καιρό καταβάλλεται στα εν λόγω πρόσωπα σε ασφαλιστική κράτηση 6,67%, καθώς συνυπολογίζεται στις αποδοχές για τον υπολογισμό της σύνταξής τους. Οι επιπλέον κρατήσεις είναι 30 και 23 ευρώ το μήνα που σημαίνει έμμεση μείωση μισθού.

Από 1ης/1/2017 οι δημόσιοι υπάλληλοι καταβάλλουν εισφορές επί του βασικού μισθού, των επιδομάτων θέσης ευθύνης και του ανθυγιεινού επιδόματος, βάσει του νέου μισθολογίου με το ν. 4354/2015. Οι νέοι μετά το 1993 ασφαλισμένοι που υπηρετούν στο Δημόσιο καταβάλλουν εισφορές και επί των οικογενειακών επιδομάτων, όπως και επί του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών.

Μειώσεις ασφαλιστικών κρατήσεων κατά 10 ευρώ το μήνα θα έχουν όσοι υπάλληλοι εξακολουθούσαν να πληρώνουν εισφορά (6,67%) στο επίδομα των 140,8 ευρώ το οποίο ήταν συντάξιμο με το παλιό μισθολόγιο, όμως έπαψε να είναι στις συντάξιμες αποδοχές από την 1η/1/2017 και μετά.

Με τον επανυπολογισμό εισφορών άλλοι θα χρωστούν και άλλοι θα έχουν επιστροφή.

Για παράδειγμα, εάν το ποσό της εισφοράς (ασφαλισμένου και εργοδότη) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο ήταν 100 ευρώ, ενώ θα έπρεπε να είναι 120 ευρώ, προκύπτει χρέωση εισφορών 60 ευρώ που θα καταβάλλεται για τους επόμενους τρεις μήνες με μια επιπλέον εισφορά των 20 ευρώ.
Αν στο τρίμηνο καταβλήθηκε εισφορά 100 ευρώ ενώ θα έπρεπε να είναι 70 ευρώ, προκύπτει πιστωτική διαφορά 90 ευρώ. Με το συμψηφισμό, τον Απρίλιο δεν θα καταβληθεί εισφορά των 70 ευρώ, ενώ τον Μάιο θα καταβληθεί εισφορά 50 ευρώ.

Οι συντάξεις των υπαλλήλων που αποχωρούν από 13/5/2016 και μετά υπολογίζονται με το μέσο όρο των μικτών αποδοχών που είχαν από το 2002 μέχρι την ημερομηνία που συνταξιοδοτούνται. Ο μέσος όρος θα βγαίνει από το 2002 ως το 2016 με τις συντάξιμες αποδοχές του παλιού μισθολογίου και από 1ης/1/2017 με το μέσο όρο αποδοχών του νέου μισθολογίου.

Εισφορές-σοκ εν τω μεταξύ που φτάνουν στο 20% θα πληρώνουν μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι που έχουν μόνιμη θέση στο Δημόσιο και παράλληλη ασφάλιση στα πρώην Ταμεία τους (ΕΤΑΑ). Στο εξής, η ασφάλισή τους στο Δημόσιο δεν θα έχει εργοδοτική εισφορά και θα είναι προαιρετική για τους ίδιους αν θέλουν να αξιοποιήσουν το χρόνο αυτόν για δεύτερη σύνταξη μετά τα 67, αλλά με τσουχτερή εισφορά 20%.

enikonomia.gr