Καστοριά

Ο Δήμος Καστοριάς για την παράνομη ρίψη μπαζών

Εντατικοποίηση των ελέγχων προκειμένου να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον 

Ύστερα από πρόσκληση των Αντιδημάρχων Καστοριάς, κας Μαλαματής Αντωνίου, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου και κου Δάγγα Παναγιώτη, υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας, συνήλθε σύσκεψη στις 29-3-2017,με σκοπό την αντιμετώπιση παράνομης και ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αδρανών υλικών, εντός του Δήμου Καστοριάς.
Παρόντες στη σύσκεψη ήταν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καστοριάς, οι εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, της Δ/νσης Δασών Καστοριάς, της Αστυνομικής Δ/νσης Καστοριάς, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου μας.
Οι εκπρόσωποι των Υπηρεσιών ενημέρωσαν όλους σχετικά με την υπάρχουσα νομοθεσία και τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες. Έπειτα από ενημέρωση του εκπροσώπου της Δ/νσης Δασών Καστοριάς, σε περίπτωση που προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις (μπάζα) καθώς και απορρίμματα επιρρίπτονται σε δασικές εκτάσεις, επιβάλλονται πρόστιμα (φυλάκιση και χρηματική ποινή), σύμφωνα με την δασική νομοθεσία.
Ο Πρ/νος της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς, κ.Πασχάλης Μάσας, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τον κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου και επισήμανε ότι τα προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες δηλαδή μπάζα, χώματα και άλλα αδρανή υλικά, θεωρούνται ειδικά απορρίμματα και μεταφέρονται αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών σε χώρους ειδικά αδειοδοτημένους για την προσωρινή αποθήκευση ή/και επεξεργασία τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την νομοθεσία. Επίσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα.
Στη συνέχεια, έγινε διαλογική συζήτηση, εντοπίστηκαν προβλήματα και ελλείψεις, και ανατέθηκαν συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση αυτών.
Τέλος, από όλους τους συμμετέχοντες, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της συνεργασίας, καθώς και η εντατικοποίηση των ελέγχων, προκειμένου να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον του Δήμου Καστοριάς.

 

 

Back to top button