Πώς θα προωθηθεί ο τουρισμός στη Δυτική Μακεδονία

 

Το σχέδιο τουριστικής προβολής – Δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη Θεοφύλακτου Ζυμπίδη

shares