Σχολικός, αθλητικός, πολιτιστικός και γαστρονομικός τουρισμός στην Περιφέρεια μας (βίντεο)

Η τοποθέτηση του Προέδρου της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Κώττα Παναγιώτη στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 10ης Απριλίου 2017 με θέμα συζήτησης, το σχέδιο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.