Έκθεση φωτογραφίας με τα βραβευθέντα έργα του “1ου Μανδακάσειου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας”

Η Ακαδημία Γραμμάτων & Τεχνών Καστοριάς «Θωμάς Μανδακάσης», ανακοινώνει την διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας με τα βραβευθέντα έργα του 1ου Μανδακάσειου Πανελληνίου Διαγωνισμού Φωτογραφίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 22-23 Απριλίου 2017 στον χώρο του Αρχοντικού Βέργουλα, επί της οδού Αϊδήτρας 14 στη πόλη της Καστοριάς. Παρατίθεται αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.