Καστοριά

Τα οργανικά κενά της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα παραμείνουν μακριά από τα σπίτια τους και φέτος…

Τουλάχιστον να καλυφθούν τα οργανικά κενά των συνταξιοδοτηθέντων και μεταταγμένων, τα οποία αυθαίρετα και παράνομα από πέρυσι  δεν καλύφθηκαν!!!

Η ομοσπονδία μας γιατί δεν προσφεύγει στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια;

 

 Α. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ -ΕΛΛΕΙΜΜΑ
 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70  255  252  -3
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60  73  73  0
 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11  21  26  +5
 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕ06  16  24  +8
 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕ07  2  2  0
 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕ05  4  0  -4
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ19-20  9  9  0
 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ16  13  2 -11 
 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ08  0  0  0
 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ32  0  0  0

 

Β. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ71  26  9 -17 
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ61  0  -2
 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11.01  1  1  0
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ30  1  1  0
 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ23  1  0  -1
 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΕ26  1  1  0
 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕ1  1  1  0

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το σχολικό έτος 2017-2018. Πέρυσι είχαν ανακοινωθεί την 4η Ιουλίου και για φέτος αναμένεται να ανακοινωθούν νωρίτερα.

leconomidis.blogspot.gr

 

 

 

Back to top button