Κίνδυνος να διαλυθεί το αρδευτικό του φράγματος Βράχου (βίντεο)

Ένα έργο που ποτέ δεν παραλήφθηκε από το Υπουργείο – Λειτουργεί με 12 ατμόσφαιρες πίεση αντί των 2 (δύο) που είναι το κανονικό και υπάρχει ο κίνδυνος το σύστημα να διαλυθεί

Δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Σωτήρη Αδαμόπουλου:

https://www.youtube.com/watch?v=TCAbKSHl0WA

 

 

 

 

 

shares