Τρεις διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για 375 προσλήψεις μονίμων στο Δημόσιο

Εως τις 8 Μαΐου υποβάλλονται αιτήσεις για 48 προσλήψεις σε Εθνικό Τυπογραφείο, ΕΑΑ, ΕΛΣΤΑΤ και ΟΣΕ

Σε 375 ανέρχονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού που θα καλυφθούν με τρεις διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, μόλις την περασμένη Πέμπτη, εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η νέα προκήρυξη, με αριθμό 5Κ/2017, της Ανεξάρτητης Αρχής, με την οποία θα προσληφθούν 257 μόνιμοι στο υπουργείο Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, 144 θέσεις θα καλυφθούν από αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 59 από πτυχιούχους ΤΕΙ και 54 από πτυχιούχους ΑΕΙ. Πρόκειται για προσωπικό 43 ειδικοτήτων, εκ των οποίων οι πολυπληθέστερες είναι οι εξής οκτώ:

• ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, 39 θέσεις,

• ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 31 θέσεις,

• ΤΕ Πληροφορικής, 17 θέσεις,

• ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 15 θέσεις,

• ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 15 θέσεις,

• ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, 14 θέσεις,

• ΠΕ Πληροφορικής, 12 θέσεις, και

• ΔΕ Μαγείρων, 12 θέσεις.

Επίσης θα προσληφθούν εννέα Κλιβανιστές-Απολυμαντές ΔΕ, από επτά Λογιστές ΤΕ και Υδραυλικοί ΔΕ, καθώς και από πέντε Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ, Θερμαστές ΔΕ και Οδηγοί ΔΕ. Από τέσσερις θέσεις αντιστοιχούν στις ειδικότητες: ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων και ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, από τρεις στις ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΔΕ Πληροφορικής και Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΠΕ Νοσηλευτικής και ΠΕ Οικονομικού. Εξάλλου, θα προσληφθούν από δύο Κοστολόγοι ΠΕ, Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕ, Ηλεκτρονικοί ΤΕ, Τεχνικοί Αμαξωμάτων ΔΕ, Κτηνίατροι ΠΕ, πτυχιούχοι Στατιστικής ΠΕ, Ψυκτικοί ΔΕ και Τηλεφωνητές ΔΕ. Ειδικά για την ειδικότητα Τηλεφωνητών, οι θέσεις θα καλυφθούν από τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Παιδείας και κάθε άλλης δημόσιας Αρχής.

Τέλος, από μία θέση αντιστοιχεί στις ειδικότητες ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ΠΕ Επιστήμης Υπολογιστών, ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Τεχνικών Ασφαλείας, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΤΕ Μηχανολόγων, ΤΕ Ιατρικών Οργάνων και ΔΕ Μηχανολόγων.

Προθεσμίες
Στο μεταξύ, έως τις 8 Μαΐου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για 48 προσλήψεις τακτικού προσωπικού και με συμβάσεις αορίστου χρόνου όλων των βαθμίδων στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ), στην ΕΛΣΤΑΤ και στον ΟΣΕ (προκήρυξη 3Κ/2017), και έως τις 10 Μαΐου για 70 προσλήψεις αορίστου χρόνου στην ΕΥΑΘ (προκήρυξη 4Κ/2017). Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, έως και τις 15 Μαΐου, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Τ.Θ. 14308, Τ.Κ. 115 10, Αθήνα, αναγράφοντας τον αριθμό της προκήρυξης για την οποία υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ

ethnos.gr

shares