«Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί»: Ευχαριστήριο σε 14 γουνοποιούς, σε ιδιώτες και επιχειρηματίες

Ο εθελοντικός οργανισμός για τα δικαιώματα του παιδιού «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά:
1) Toν κ. ΤΣΟΥΚΑ Απόστολο για την χρηματική του δωρεά.
2) Toν κ. ΚΑΛΤΣΙΑΔΗ Ιωάννη για την χρηματική του δωρεά.
3) Τον κ. ΜΟΥΣΙΟ Κωνσταντίνο για την χρηματική του δωρεά.
4) Τον κ. ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟ Χρήστο για την χρηματική του δωρεά.
5) Τον κ. ΜΑΝΖΑΡΗ Βασίλειο για την χρηματική του δωρεά.
6) Τους αδελφούς ΝΤΙΣΙΟΥ για την χρηματική τους δωρεά.
7) Την κα. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Σούζη για την χρηματική της δωρεά.
8) Τον κ. ΚΑΡΑΤΖΑ Δημήτρη για την χρηματική της δωρεά.
9) Τον κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Παύλο για την χρηματική του δωρεά.
10) Τον κ. ΓΚΟΝΟ Βασίλειο για την χρηματική του δωρεά.
11) Τον κ. ΓΚΟΝΟ Ηλία για την χρηματική του δωρεά.
12) Τον κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριο για την χρηματική του δωρεά.
13) Τον κ. ΣΑΡΑΦΑ Χρήστο για την χρηματική του δωρεά.
14) Τον κ. ΚΑΠΟΥΛΗ Στράτο για την χρηματική του δωρεά.
15) Τον κ. ΧΑΡΑΧΟΥΣΗ Κωνσταντίνο για την προσφορά ελαιόλαδου για την σίτιση των παιδιών του ΚΗΦ.
16) Το Ξενοδοχείο Λιμναίο Resort & Spa και ιδίως τον κ. ΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟ Ντίνο, για την καθημερινή του υποστήριξη με τρόφιμα, για την σίτιση των παιδιών του ΚΗΦ.
17) Το κατάστημα «ΚΑΡΠΟΣ» του κ. Κυρκότσογλου Πέτρου για την διαρκή υποστήριξη με φρούτα και λαχανικά για την σίτιση των παιδιών του ΚΗΦ.
18) Την κα. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ Ελένη για την προσφορά ρουχισμού, παιχνιδιών και βιβλίων.
19) Τον κ. ΚΑΡΑΠΑΥΛΙΔΗ για την προσφορά τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής.
20) Την κα. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Μαρία για την προσφορά τροφίμων και πασχαλινών λαμπάδων.
21) Την κα. ΜΠΑΖΙΝΑ Ουρανία για την προσφορά παιδικού ρουχισμού.
22) Την ανώνυμη φίλη μας για την προσφορά παιδικού ρουχισμού.

shares