Εργασίες αποκατάστασης στον σκαλόδρομο της οδού Β.Μαυρουδή και δύο ευχάριστες συναντήσεις (φωτογραφίες)

Τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στον σκαλόδρομο της οδού Β.Μαυρουδή επιθεώρησαν ο δήμαρχος κ. Ανέστης Αγγελής και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Λιάνος. Ο δήμαρχος εξέφρασε την ευαρέσκεια του για το αποτέλεσμα του έργου που παράγεται με τους εργαζόμενους του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Ευχάριστη έκπληξη υπήρξε η συνάντηση με ομάδα της Ορθόδοξου Χριστιανικής Αδελφότητας «Λυδία» και τον πνευματικό προϊστάμενο της αρχιμανδρίτη πατέρα Νικάνορα Παπανικολάου ο οποίος με την τηλεόραση 4Ε παρουσίασε πρόσφατα τον βυζαντινό χαρακτήρα και πλούτο της πόλης μας ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες για αύξηση του ”θρησκευτικού τουρισμού” στην περιοχή μας.
Τέλος ο δήμαρχος συνεχάρη τον κ. Φίλιππο Σαμανόπουλο κάτοικο της περιοχής για την πρωτοβουλία ευπρεπισμού της περιοχής και πολύ περισσότερο για την εμπνευσμένη καλλιτεχνική αποτύπωση.

 

 

shares