Ξεκίνησε ο νέος Πολιτιστικός Σύλλογος ”Βασίλειος Δόΐκος” με δραστηριότητα 12 μήνες τον χρόνο (πρόγραμμα)

Η πρώτη επίσημη πρόσκληση από τον νεοσύστατο Πολιτιστικό Σύλλογο Καστοριάς ”Βασίλειος Δόικος”

Σε όλα τα τμήματα θα διδάσκονται βάσεις φωνητικής τέχνης και θεωρητικών γνώσεων μουσικής. σολφέζ.
“Από το Ιούνιο ξεκινάμε για να μην σταματήσουμε ποτέ, γιατί η μουσική δεν τελειώνει.”

 

shares