Καστοριά: Κατασκεύασε ηλιακό θερμοσίφωνα και ντουζιέρα από υλικά ανακύκλωσης (φωτογραφίες)

Πρώτο καλοκαιρινό projekt ολοκληρώθηκε, αφορά στην κατασκευή ηλιακού θερμοσίφωνα από ρετάλια σωληνώσεων και λοιπά υλικά ανακύκλωσης, ο οποίος συνδέθηκε σε παλιό μπόϊλερ 100 λίτρων και στην συνέχεια σε εξωτερική ντουζιέρα. Τον χειμώνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σύστημα υποβοήθησης της θέρμανσης.
Επόμενη προσθήκη θα είναι η αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του θερμοηλεκτρικού φαινομένου.

Μία ακόμη πατέντα του Θεόδωρου Βασιλείου

shares