Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων – 39 αιτήσεις στην Πρωτοβάθμια Καστοριάς

Αιτήσεις υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς: 39 για 25 σχολικές μονάδες γενικής αγωγής και 1 ειδικής αγωγής. 

Λιγότερες κατά 1ο, οι αιτήσεις σε σχέση με το 2011.
Η υπηρεσία άρχισε την επεξεργασία των αιτήσεων για τον υπολογισμό των μορίων του κάθε υποψηφίου.

leconomidis.blogspot.gr

shares