Σαν σήμερα το 1923: Μια κάρτα από την Αμερική στάλθηκε στη Βυσσινιά

9-6-1923
Αγαπητέ εξέδελφε Θωμά καλος ορίστες
έλαβα τα Μπακσίσια και σας ευ-
καιστώ παρα πολύ. Εξάδελφε σε παρα
καλώ πολή αν σας έχχουν ηπη τήποτε
η άνδρες σε αυτες που πρόκεετε να παν στην
Αμερικήν να μου γράψης πηω γρήγορα, και
στίλετο το γράμα με κανέναν κερεδζη εκη περνουν
κερεδζιδες

αρχείο Τραγιανής Ι. Πάντσιου-Μαντά

vissinia.blogspot.gr

 

 

 

shares