Η κατάταξη των υποψήφιων διευθυντών Πρωτοβάθμιας Καστοριάς (μοριοδότηση)

Ανακοινώνουμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων, κατά φθίνουσα σειρά, των εκπαιδευτικών που κατέθεσαν αίτηση για την επιλογή υποψήφιων Διευθυντών, όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση κατά του πίνακα στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς της παρ. 13 του αρθ. 16 του Ν. 3848/2010, όπως ισχύει, εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτησή του και πιο συγκεκριμένα από την Τρίτη 13/06/2017 έως και την Πέμπτη 15/06/2017 και ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ότι το ΠΥΣΠΕ Καστοριάς ως Σ.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των ενστάσεων και ανασυντάσσει κατά περίπτωση τον πίνακα.

Πατήστε παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΣΕΙΡΑΣ 13-6-2017

 

ΠΗΓΗ: dipe.kas.sch.gr

 

 

shares