Μεταπτυχιακή εργασία για την ανάπλαση των Κορεστείων

Από την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας των Δεμίρη Γεώργίου, Μαλέτσικα Παντελή και Τζήμα Έλενας με θέμα «Πιλοτική Πρόταση Ανάπλασης του Οικιστικού Συνόλου Κορεστείων Ν. Καστοριάς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)” του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Τρίκαλα) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, το Σάββατο 10-6-2017.

Οι συγγραφείς σε δήλωσή τους αναφέρουν:
Ευχαριστούμε τους κατοίκους των Κορεστείων για την πολύτιμη βοήθειά τους στην Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία μας.
Ιδιαίτερα τους Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Πετρόπουλο και Δάσκαλο κ. Βασίλη Χρηστίδη.
Η παρουσία μας στα Κορέστεια θα έχει συνέχεια.

 

shares