Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. στην Καστοριά ενημέρωσε για το νέο μισθολόγιο

Την 16 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή, η Ένωσή μας πραγματοποίησε στην Δ.Α. Καστοριάς, ημερίδα  ενημέρωσης σχετικά με το νέο μισθολόγιο που αφορά τους ένστολους και  ψηφίστηκε με τον ν.4472/2017.

Παραβρέθηκαν και μίλησαν εκπρόσωποι της ΠΟΣΥΦΥ σχετικά με ζητήματα που αφορούν το νέο μισθολόγιο και ειδικότερα για την κατηγορία μας. Τίμησαν με την παρουσία τους  την εκδήλωση ο Αστυνομικός Διευθυντής της Δ.Α. Καστοριάς ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Ευθύμιος  καθώς και ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής  ΝΕΣΤΟΡΑΣ Θωμάς.

Περιγράφηκε αρχικά πώς η συνδικαλιστική έκφραση δεν μπόρεσε να κερδίσει κάτι ουσιαστικό σε ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο και διεκδικούσε μέχρι τελευταία  την προσμέτρηση της στρατιωτικής θητείας στο μισθολόγιο, ενώ η διάταξη προϋπήρχε ήδη στο αρχικό σχέδιο νόμου! Αναπτύχθηκαν οι διαφορές μεταξύ των κατηγοριών γ’ και δ’ και ειδικότερα οι διαφοροποιήσεις της κατηγορίας γ’ στην οποία ανήκουν οι αστυνομικοί προερχόμενοι από συνοριακούς φύλακες. Αναλύθηκε από τους ομιλητές, πως τελικά οι μειώσεις στο εισόδημα του αστυνομικού είναι πραγματικές σε αντίθεση με τις εξαγγελίες που έγιναν ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ. Παρουσιάστηκαν συγκρίσεις μεταξύ του παλαιού και νέου μισθολογίου  και τελικά διαφαίνεται πως οι διαφορές τους θα είναι μακροχρόνια τεράστιες. Αυτές οι διαφορές διαμορφώνονται ανάλογα με τα έτη, το βαθμό και την κατηγορία. Επισημάνθηκε η διαφοροποίηση των κρατήσεων σε σχέση με το νέο μισθολόγιο των Ταμείων. Διευκρινίστηκε ότι η στρατιωτική θητεία, η προϋπηρεσία σε φορέα δημοσίου και τα προ-αποκτηθέντα πτυχία θα προσμετρούνται στη μισθολογική εξέλιξη, εφόσον αυτός ο χρόνος έχει ήδη αναγνωριστεί από τον φορέα που υπηρετούν (Ελληνική Αστυνομία) έως και 31.12.2016 (Αρθ.154 του Ν.4472/2017).

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στο συνάδελφο με κάθε μέσο, όταν πρόκειται για τόσο καίρια ζητήματα επιδιώκοντας και διεκδικώντας την καλύτερη δυνατή επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν.

ΓΙΑ ΤΟ

Δ.Σ

                              Ο                                                                                           Ο

                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ Γεώργιος                                                       ΙΩΑΝΝΟΥ Δημήτριος

 

 

shares