Τελικός πίνακας υποψήφιων διευθυντών Δευτεροβάθμιας Καστοριάς μετά τις ενστάσεις (μόρια)

Τελικό Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Δείτε τον πίνακα ΕΔΩ