Τελικός πίνακας υποψήφιων διευθυντών Δευτεροβάθμιας Καστοριάς μετά τις ενστάσεις (μόρια)

Τελικό Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Δείτε τον πίνακα ΕΔΩ

 

 

shares