Τελικός πίνακας υποψήφιων διευθυντών Πρωτοβάθμιας Καστοριάς μετά τις ενστάσεις (μόρια)

Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς κατά φθίνουσα σειρά, των εκπαιδευτικών που κατέθεσαν αίτηση για την επιλογή υποψήφιων Διευθυντών, όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.

Δείτε τον πίνακα ΕΔΩ

 

 

shares