Τέσσερις ημέρες θα διαρκέσουν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων διευθυντών των δημοτικών σχολείων (πρόγραμμα)

 

Πρόγραμμα συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών που κατέθεσαν αίτηση για την επιλογή υποψήφιων Διευθυντών, όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς

 

 

shares