Επιμελητήριο Καστοριάς: Σύνδεση του ΓΕΜΗ με την ευρωπαϊκή αγορά (δηλώσεις)

Ένα βήμα μπροστά στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών πραγματοποίησε η Ελλάδα, κόβοντας το νήμα πρώτη στη διασύνδεση του Γενικού Εμπορικού μας Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.) με την Ενιαία πλατφόρμα Εμπορικής Δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (e-justice), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά.

«Σε οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων αλλά ακόμα και των Καταναλωτών με τις επιχειρήσεις το πρώτο βήμα που εκτελούμε είναι ο έλεγχος της νομιμότητας της επιχείρησης η ιστορικότητα και η εικόνα της. Το γενικό εμπορικό μητρώο είναι το επίσημο εργαλείο μέσα από το οποίο μπορούμε να δούμε την εικόνα μιας επιχείρησης.
Το Γ.Ε.ΜΗ. είναι πλέον προσβάσιμο από το σύνολο της ευρωπαϊκής οικογένειας. Οι επιχειρήσεις μας όχι μόνο οφείλουν αλλά θα είναι καλό και για την εξωστρέφειά τους να επικαιροποιούν και να ενημερώνουν το Γ.Ε.ΜΗ. για τις οποιεσδήποτε μεταβολές τους», δηλώνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς Χαράλαμπος Καραταγλίδης.

 

 

shares