“Ζευγοστάσεια 2017” με γλέντι και χορό

Ο Μορφωτικός Σύλλογος “Η Ορεστίς” ολοκληρώνει μία απόλυτα επιτυχημένη χρονιά στη βυζαντινή εκκλησία του 11ου αιώνα του Ζευγοστασίου, με παρουσίαση όλων των τμημάτων του συλλόγου.
Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι για τα μέλη και τους φίλους της “Ορεστίδος” 

Σάββατο 1 Ιουλίου 2017, ώρα 21.00